32/31 Soi Nawamin135, Nawamin Rd.,
Beung-kum, Bangkok 10230

เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Wet Press) PW01

17.12.2021


คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งยวด

บทความนี้ขอแนะนำชิ้นงานเยื่อกระดาษขึ้นรูป (แบบ wet press) ครับ
งานลักษณะนี้ได้นำมาใช้เป็นแพคเกจจิงของหูฟัง Sony รุ่น WF-1000XM4 

ทั้งยังผสมกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าที่ใช้แล้ว

โดยปกติแล้ว การนำเส้นใยขนาดสั้นมาใช้กับงานขึ้นรูปเยื่อกระดาษแบบ wet press จะส่งผลเสียต่อคุณภาพของงาน แต่ในงานนี้เรายัง ผสมเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นเยื่อขนาดสั้นด้วย
แพคเกจจิงนี้มีส่วนผสมของเยื่อไผ่ เยื่อชานอ้อย และเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์ใช้แล้ว เป็นแพคเกจจิ้งที่ทำขึ้นโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นที่สุด

การนำเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์มาผลิตนั้นค่อนข้างแตกต่างกับเยื่อโดยทั่วไป เพราะใยสั้นทำให้คุณภาพไม่ค่อยคงที่และควบคุมหมึกที่ค้างอยู่ในเยื่อได้อย่างยากเย็น

สอบถาม
Prev
Back to List
Next